V-INVOICE

V-INVOICE V.4.1.1 е софтуер за издаване на фактури.Те могат да бъдат разпечатани, както на стандартен принтер с формат А4, така и на фискално устройство. Има възможност за разпечатване на фискален бон и(или) разширен фискален бон(фактура). Системата работи с фискални устройства на почти всички производители в страната. Това е Не СУПТО система, което означава, че може да се използва без да е необходима регистрация в НАП.