V-CINEMA

РЕШЕНИЕ ЗА КИНА И ТЕАТРИ

V-CINEMA V.4.1.1 Софтуер за управление на продажбите  в търговски обекти СУПТО. Системата е предназначена за продажби на билети за кина и театри. Фигурира под  N:761 в списъка на одобрените СУПТО-та от НАП съгласно Наредба Н-18.

VC411Img2
VC411Img3
VC411Image4
VC411Img5
VC411Img6