V-BUS TICKETS

V-BUS Tickets V.3.1.1 е софтуер за продажба на автобусни билети. Системата работи с фискални устройства на почти всички производители в страната. Това е Не СУПТО система, което означава, че може да се използва без да е необходима регистрация в НАП.