Софтуер

"Ирманови" ООД предлага собствена разработка за продажба на билети за кина и театри:

"V-CINEMA V.4.1.1"
"Ирманови" ООД предлага собствена разработка за продажба на билети за кина и театри:

"V-CINEMA Tickets V.5.1.1"
"Ирманови" ООД предлага собствена разработка за продажба на билети за автобуси:

"V-BUS Tickets V.3.1.1"
"Ирманови" ООД предлага собствена разработка на фактурираща програма:

"V-INVOICE V.4.1.1"
"Ирманови" ООД е официален дистрибутор на "Тремол" ООД и предлага техни софтуерни решения.
"Ирманови" ООД е официален дистрибутор на "Елтрейд"и предлага техни софтуерни продукти.